BIT online BIT online
BIT online
marketing
BusTicket4.me
Moj dan na Internetu
15. sep 2010.
Dženan Strujić
Saradnik u nastavi – FIT, Univerzitet „Mediteran“
Ljudi svih zanimanja i životnih doba smatraju da upotreba Interneta unapređuje i obogaćuje njihov svijet. Ja za internet mogu reći da je drugi svijet koji se razvija nevjerovatnom brzinom, bez kojeg je gotovo nezamislivo obaviti bilo koji posao danas, moglo bi se reći da smo postali zavisni od njega. 
 
Koristim Internet više od deset godina i moja zapažanja su da mogućnosti koje Internet pruža u Crnoj Gori nisu dovoljne iskorišćene, a njegov potencijal je samo dotaknut.
 
Profesija kojom se bavim nezamisliva je bez Interneta. Pošto sam angažovan na fakultetu redovno koristim Internet za pronalaženje stručnih članaka i podataka za svoja istraživanja i nastavu u kojoj učestvujem. 
 
Kao profesionalac u svome poslu, nešto bez čega ne bih mogao da zamislim jedan dan je pretraživač Google. Kada je riječ o informacijama iz oblasti informacionih tehnologija, polazna tačka mog rada je sajt www.cnet.com. Domaća izdanja web sajtova najviše koristim za pregled vijesti, sporta, kulture, vremeneske prognoze itd. (www.cafemontenegro.com, www.portalanalitika.me, www.vijesti.me...). Naravno, tu su i društvene mreže, poput Facebook-a, koji mi omogućavaju komunikaciju sa prijateljima koje dugo nisam vidio, koji već dugo žive na drugim kontinentima. 
 
Mislim da ćemo doći do tačke upotrebe Interneta o kojoj nismo mogli ni da sanjamo. Promijeniće svijet do nevjerovatnih razmjera. Nadam se da će čovjek umjeti to da koristi.  
 
Čikom - informatički inženjering

Ubuntu zajednice Crne Gore
marketing
Dostava hrane iz podgoričkih restorana - online naručivanje
marketing
 
   
All rights reserved | © copyright 2004 - 2011 | Powered by InfoBit