BIT online BIT online
BIT online
marketing
BusTicket4.me
kolumna
Milica Daković
15. mar 2009.
ICT i 2008. godina
2008. godina je za nama i, bez obzira što jeste, ovaj tekst posvećen je upravo toj godini i sagledavanju vodećih ICT pokazatelja razvoja sa stanovišta EU27 i Crne Gore. Iako se predviđa da će kupovina IT dobara i usluga na globalnom nivou pasti 3% u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu i da će Zapadna i Centralna Evropa imati najniže stope rasta od 1,3% i 1,2% respektivno, IT tržište i u uslovima globalne krize odolijeva izazovima. Informaciono društvo u Evropi nastavilo je sa pozitivnim trendovima razvoja i u 2008. godini, na šta ukazuju ključni ICT pokazatelji. Da li je i u kojoj mjeri Crna Gora pratila te trendove da se vidjeti iz brojki koje slijede...
 
Krenimo od domaćinstava. Broj domaćinstava sa računarima i broadband konekcijom u EU27 nastavlja sa rastom u 2008. godini. Tako je u prvom kvartalu 2008. godine 70% domaćinstava posjedovalo računar. Poređenja radi, u Crnoj Gori taj procenat u istom posmatranom vremenskom okviru iznosi 47%. Većina domaćinstava koje posjeduju računare imaju i Internet konekciju (89%). Ukoliko analiziramo prisustvo Internet konekcije u domaćinstvima onda se ona uvećala za 11% u periodu 2006-2008. i došla na nivo od 60% u 2008. godini. Ukoliko posmatramo prema zemljama, zemlje sa najvećim procentom Internet konekcije u posmatranoj godini bile su: Holandija (86%), Švedska (84%), Danska (82%). Na drugoj strani, zemlje sa najnižim stopama prisustva Internet konekcije u domaćinstvima bile su: Bugarska (25%), Rumunija (30%) i Grčka (31%). Taj isti pokazatelj za Crnu Goru u istoj godini iznosio je 41,3%. 
 
Tabela: ICT u domaćinstvima EU27
 
 

Godina

Računar sa Internet konekcijom (%)

Broadband (%)

2005

45

7

2006

49

13

2007

57

31

2008

62

43

 
Izvor: Central Statistical Office
 
 
Rastući trend nastavljen je i kada je u pitanju broadband konekcija pa tako je 48% domaćinstava u EU27 imalo ovaj tip konekcije u 2008. godini. To je svakako porast u odnosu na prethodne godine, pa ovaj je ovaj pokazatelj uvećan 18% u odnosu na 2006. godinu. Prisustvo broadband konekcije u Crnoj Gori bilo je na nivou 25,8% u 2008. godini.
 
Kao posljedica rasta zastupljenosti Internet konekcije među stanovništvom u EU27 javlja se i porast korisnika Interneta. Tako je broj korisnika Interneta u periodu 2005-2008 porastao sa 45% na 62%. Kada je o Crnoj Gori riječ, broj korisnika Interneta takođe je u porastu i iznosio je 33,4% u 2008. godini. Zanimljivo je istaći u koje svrhe se Internet najčešće koristio u 2008. godini. Tako, ukoliko analiziramo ovaj pokazatelj, stanovništvo u EU27 (trećina) Internet najčešće koristi u svrhe online rezervacija smještaja i putovanja. Takođe je interesantno pomenuti da se procenat stanovništva koje koristi E-banking uvećao i došao na nivo od 30% u 2008. godini. Poređenja radi, broj korisnika E-banking usluga u Crnoj Gori u posmatranoj godini iznosio je 6,5%. 
 
Kada je biznis sektor u pitanju onda 96% kompanija u EU27 koje posjeduju računare imaju i Internet konekciju. Udio broadband konekcije naglo je porastao u poređenju sa prethodnom godinom, pa tako bilježi nagli porast sa 68% u 2007. na 83% u 2008. u kompanijama sa više od 10 zaposlenih. 
 
Tabela 2. Internet u kompanijama u EU27
 

Godina

Internet (%)

Broadband (%)

2006

94

61

2007

95

68

2008

96

83


 Izvor: Central Statistical Office
 
Dvije trećine kompanija u EU27 je imalo svoj web sajt u 2008. godini. Najveće procente učešća kompanija sa svojim web prezentacijama u posmatranoj godini ostvarile su Holandija i Finska sa 99%, dok najniže bilježe Rumunija sa 44% i Litvanija sa 56%. Ukoliko analiziramo prisustvo broadband konekcije onda je iznad 90% zabilježeno u kompanijama u Španiji, Francuskoj i Finskoj, dok ponovo Rumunija ima svega 44% kompanija sa broadband tipom konekcije. U Crnoj Gori ovaj pokazatelj iznosio je 63% u 2008. godini.
 
(Nastaviće se...)
 
Ostale kolumne:
Tržište telekomunikacija u Crnoj Gori
KAKO MJERITI ICT?
ICT i 2008. godina
E-uključenost ili E-neujednačenost?
Čikom - informatički inženjering

Ubuntu zajednice Crne Gore
marketing
Dostava hrane iz podgoričkih restorana - online naručivanje
marketing
 
   
All rights reserved | © copyright 2004 - 2011 | Powered by InfoBit