BIT online BIT online
BIT online
marketing
BusTicket4.me
kolumna
Darko Petrušić
15. jul 2010.
Internet i mi

Informaciona revolucija postala je sastavni dio naše svakodnevice.  Sa svojim nastankom, sredinom dvadesetog vijeka, informaciona revolucija nije donijela samo tehnološke, već organizacione i socijalne promjene koje su transformisale dosadašnji način života i poslovanja.  Jedna od najznačajnijih karakteristika Informacione revolucije je brzina promjena, tj. fascinantna brzina sa kojom se inovacije dešavaju i sa kojom brzinom te inovacije nalaze praktičnu primjenu.

Upravo ta brzina promjena, karakteristična za Informacionu revoluciju, brže i lakše je prihvaćena od mlađe populacije, tako da ostali segmenti društva posmatraju ove promjene sa manjom ili većom dozom povjerenja i razumijevanja.

Kada govorimo o Informacionoj revoluciji, tu se prije svega misli na Informaciono Komunikacione Tehnologije (Information and communication technologies - ICT), koje sve više teže konvergenciji, to jest stapanju ovih tehnologija, tako da je sve teže praviti razliku između Informacionih i Komunikacionih tehnologija.

Ponekad je neophodno osvrnuti se na osnovna pitanja koja su vezana za Informacionu Tehnologiju,  kao najbolji način za promociju razvoja Informacionog društva.

Poznato je da je najteže odgovoriti na jednostavna pitanja, tako da ću u ovom tekstu pokušati da djelimično odgovorim na nekoliko jednostavnih pitanja vezanih za Informacionu tehnologiju.

Računari su našli primjenu u svim industrijskim sektorima i svakodnevnom životu. Nijedan tehnološki izum do sada nije pokazao toliki stepen fleksibilnosti i toliki nivo primjene u svemu što nas okružuje.

Računari se mogu koristiti u različite svrhe i ovdje ću predstaviti načine na koji se računari mogu koristiti za lične potrebe, uz pomoć Interneta. Ukoliko posjedujete mobilni telefon, onda posjedujete i računar. Većina funkcionalnosti koje se nalaze u mobilnim telefonima su praktično preslikane iz personalnih računara. Strategijska orjentacija ICT-a je prema mobilnim uređajima, tako da će mobilni telefoni sve više preuzimati funkcionalnosti i aplikacije koje su sada karakteristične za personalne i mobilne računare. Štaviše, sada je već praksa da se pojedina grupa aplikacija razvija isključivo za tržište mobilnih telefona.

Koristeći  Internet moguć je slobodan pristup informacijama 24 časa na dan, 365 dana u godini. Razvoj ICT-a je omogućio  da transfer podataka bude veoma brz i precizan. Podaci poslati preko Interneta će stići na svoju destinaciju, bilo gdje u svijetu, za par sekundi.

Uz pomoć računara, Operativnog sistema  i pretraživača Interneta (browser) moguće je imati pristup Internetu i moru informacija (obrazovanje, medicina, sport, nauka, umjetnost, mediji itd.). Najpoznatiji pretraživači koji se koriste na personalnim računarima su Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera i Google Chrome:

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/upgrade.html

http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/

http://www.apple.com/safari/

http://www.opera.com/

http://www.google.com/chrome

Najpoznatiji alati za pretraživanje informacija na samom Internetu su Google, Bing (Microsoft) i Yahoo:

www.google.com

http://www.bing.com/

http://www.yahoo.com/

Od Internet pretraživača za mobilne telephone najpopularniji su Safari, Opera I Google Android:

http://www.apple.com/iphone/features/safari.html

http://www.opera.com/

http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html

Koristeći Internet socijalne mreže moguće je komunicirati sa rodbinom, prijateljima i kolegama, a takođe moguće je pronaći osobe sa kojima se dugo nijeste vidjeli i obnoviti stara poznanstva.  U Crnoj Gori ima 160 000 korisnika Fejsbuka (Facebook) i to je ubjedljivo najčešće korišćena  Internet aplikacija. Fejsbuk se koristi za socijalnu komunikaciju, razmjenu tekstualnih poruka, reklamu, razmjenu i promociju multimedijalnog materija itd.  Najpopularnije socijalne mreže na internetu su Fejsbuk i Majspejs (MySpace) za generalnu upotrebu, dok je LinkedIN socijalna mreža za profesionalce I akademce :

http://www.facebook.com/

www.myspace.com/

http://www.linkedin.com/

U zadnjih par godina došlo je do velike ekspanzije u BLOG-o sferi što je i dovelo do ukrštanja mikroBLOG tehnologije i tehnologije socijalnih mreža rezultirajući pojavom Twitter-a (http://twitter.com/)

 Moguće je biti aktivan sudionik Informacione revolucije tako što ćete kreirati svoju prezentaciju na Internetu (veb stranicu, portal ili BLOG) ili možete iznijeti svoja mišljenja i stavove na nekim od više desetina miliona BLOG-ova.

www.wordpress.com

www.blogger.com

Veoma važan segment primjene računara je njihova integracija sa drugim digitalnim uređajima kao što su digitalne kamere, kamkoderi, TV i muzički uređaji. Ova integracija omogućava transformaciju multimedijskog materijala i njihovu brzu razmjenu  sa korisnicima Interneta. Tehnološki razvoj je usmjeren na integraciju uređaja i sada na mobilnim telefonima imamo kvalitetne digitalne kamere, pa čak i kamkodere.  Samim tim kvalitet, razmjena i pristupačnost  informacijama biće sve veća.

Multimedijski materijal je moguće pregledati, postaviti, koristiti uz pomoć Internet aplikacija koje su besplatne. Najpopularnija aplikacija za pregled i postavljanje video zapisa je YouTube.  Flickr je popularna Internet aplikacija za pregled, postavljanje i razmjenu  slika u digitalnom obliku. Tu je i Google-ova Pikasa kao aplikacija za prezentaciju slika. Interesantana je i aplikacija za razmjenu muzičkih datoteka Limewire.

http://www.flickr.com/

http://www.youtube.com/

http://www.limewire.com/

Uz pomoć računara i GIS (Geografski Informacioni Sistemi) sistema u stanju smo da odredimo geografsku lokaciju, gotovo bilo koje forme na Zemlji. Najpopularnije GIS aplikacije su Google Earth, MS Virtual Earth, MapQuest:

http://earth.google.com/

http://www.microsoft.com/maps/

http://www.mapquest.com/

Ne treba zaboraviti enciklopedije na Internetu, od kojih je najpoznatija Wikipedia. Ono što je karakteristično za ovu Internet aplikaciju je da su je kreirali korisnici Interneta i ona predstavlja prvu veliku primjenu kolektivne inteligencije. Wikipedia je, u velikoj mjeri, doprinijela transformaciji Interneta i pokazala pozitivne efekte kolaboracije i učešća korisnika Interneta. Možete i vi, ako to želite, da doprinesete Wikipediji. Još jedna korisna Internet aplikacija koja koristi principe wikinomije je Google translate (prevodilački servis preko Interneta).

http://www.wikipedia.org/

http://translate.google.com/

U sferi Interneta  ima mnogo kompanija koje dominiraju u pojedinim segmentima, ali najveća borba se vodi između Google-a, Yahoo-a i Microsoft-a. Ove tri kompanije pokušavaju da preko svojih veb portala ponude korisnicima interneta popularne servise i tako ih zadrže u svom virtualnom svijetu Interneta.

http://www.google.com/ig

http://www.yahoo.com/

www.live.com/

 

Aplikacije koje vam omogućavaju razgovor  sa kolegama i prijateljima preko Interneta, koristeći tekstualne poruke ili u multimedijalnom okruženju su Skype, MS Messenger Yahoo messenger:

http://www.skype.com/intl/en/home

http://explore.live.com/windows-live-messenger

http://messenger.yahoo.com/

Elektronska pošta je još uvijek najpopularniji metod komunikacije u poslovnom svijetu. Od e-mail aplikacija na samim računarima najpopilarniji su MS Outlook i IBM Lotus. Sada je već standard da se e-mail poruke razmjenjuju i putem mobilnih telefona. Ovo je jedan primjer gdje je uspješna aplikacija sa personalnih računara primijenjena u mobilnoj tehnologiji. Od Internet servisa za elektronsku poštu najčešće korišćeni su Google mail, Hotmail  (Microsoft) i Yahoo mail.

http://mail.google.com/mail/

http://mail.live.com/

http://mail.yahoo.com/

Moguće je koristiti eKomerc usluge preko Interneta, prije svega koristiti bankarske usluge, pregledati article,  trgovati itd. Mogućnost trgovine preko Interneta omogućeno je servisima  eTrgovine od kojih su najpopularniji:

www.ebay.com/

www.amazon.com/

A kod nas imamo nekoliko portala koji omogućuju eTrgovinu:

 www.prodavnica.co.me

  http://shop.novito.co.me/

Najpoznatiji Internet servis za plaćanje računa  preko Interneta je PayPal:

www.paypal.com/

Informaciona revolucija je omogućila transformaciju finansijske industrije, pogotovo bankarskog sektora. Tako da je sada moguće trgovati akcijama, obveznicama, devizama i drugim finansijskim intrumentima koristeći računar i Internet. Najpoznatija elektronska berza je NASDAQ (http://www.nasdaq.com/). Poznati brokeri za transakcije preko interneta su Charles Schwab, E*Trade, Zecco i IFX Markets:

 

https://www.schwab.com/public/schwab/home/welcomep.html

https://www.schwab.com/public/schwab/home/welcomep.html

https://www.zecco.com/

http://www.ifxmarkets.com/

Najpoznatiji programski paket za kancelarijsku produktivnost na samim računarima je ‘Microsoft office’. On u svom programskom paketu sadrži više aplikacija koje se mogu koristiti u lične ili poslovne svrhe:

         Table (Spreadsheet)       

         Grafika (Graphics)

         Tekst Procesor (Word Processing)

         Publikovanje materijala (Desktop publishing)

         Baza Podataka (Database)

         Računovodstvo (Accounts)

         Elektronska Pošta (E-mail)

         Internet pretraživač

Interesantno da je Google prvi postavio Internet servise za kancelarijsku produktivnost (office suite), koji su parirali svojim konkurentima tako što su besplatni i na Internetu. Sada već imamo dobru ponudu u ovom segment i imamo izbor između Google docs, Zoho i Live documents (Microsoft):

www.docs.google.com/

https://personal.zoho.com/biz/login/personallogin.jsp

http://www.live-documents.com/index.html

Ako se osvrnemo na istoriju masovnih medija primijetićemo da je razvoj medija blisko provezan sa razvojem tegnologije.  Štampa, radio, televizija i Internet su glavni predstavnici masovnih medija, s tim da je Internet značajno dobio na popularnosti početkom ovog milenijuma. I sama štamparska industrija uveliko koristi računare, kako za automatizaciju štamparskih procesa tako i za publikovanje i obradu medijskog materijala. Internet je već odavno prihvaćen kao jedna od glavnih prezentacionih platformi tako da većina novinskih i televizijskih kuća ima svoja izdanja na Internetu u obliku portala, veb prezentacija , video zapisa i blogova. Neki od napoznatijih su BBC, Spigel,Rojters, Le Figaro, Washington Post, Pravda,New York Times :

http://www.bbc.co.uk/

http://www.spiegel.de/international/

http://www.reuters.com/

http://www.lefigaro.fr/international/

http://www.washingtonpost.com/

http://english.pravda.ru/

http://www.nytimes.com/

Kod nas to su, između ostalog, Vijesti, Pobjeda i Dan:

http://www.vijesti.me/

http://www.pobjeda.co.me/

http://www.dan.co.me/

Koliko je Internet preuzeo inicijativu kao sredstvo za masovne komunikacije pokazuje i sve veća tendencija da se vijesti prvenstveno i sključivo prezentuju na Internetu i tu je najpoznatiji Huffington Post i EUobserver . Kod nas su napoznatiji portali In4S i Portal Analitika:

http://www.huffingtonpost.com/

http://euobserver.com/

http://www.in4s.net/

http://www.portalanalitika.me/

Ovo je bio pokušaj da se odgovori na par jednostavnih pitanja koje smo u prilici da čujemo skoro svakodnevno. Nadam se da će članak biti od pomoći onima koji nijesu ICT profesionalci i onima koji to jesu. 
Ostale kolumne:
Socijalno-Ekonomski uticaj razvoja elektronske Uprave
Internet i mi
Čikom - informatički inženjering

Ubuntu zajednice Crne Gore
marketing
Dostava hrane iz podgoričkih restorana - online naručivanje
marketing
 
   
All rights reserved | © copyright 2004 - 2011 | Powered by InfoBit