BIT online BIT online
BIT online
marketing
BusTicket4.me
kolumna
Slobodan Trifković
15. apr 2009.
ICT podrška intelektualnoj svojinu u svijetu
Uvod
 
Genijalni pronalazak za koji ne zna niko osim pronalazača, za društvenu zajednicu nema nikakav značaj! Ovu hipotetičku pretpostavku je teško zamisliti u realnosti, jer je u interesu pronalazača da svoje djelo javno oglasi, ali nam ona na slikovit način ukazuje koliki je značaj dostupnosti informacija u oblasti intelektualne svojine. Dalje razvijajući ovu misao dolazimo do ogromnog značaja koji za intelektualnu svojinu u svijetu imaju ICT, jer je širenje informacija danas nemoguće bez savremenih informatičkih tehnologija. To dalje znači da je razvijenost intelektualne svojine u nekom dijelu svijeta direktno proporcionalna razvijenosti ICT sektora u istom okruženju.
 
Organizovanost intelektualne svojine u svetu
 
Intelektualna svojina ima solidnu tradiciju od preko sto godina budući da su prve organizacione forme pojedinih segmenata intelektualne svojine nastajali krajem devetnaestog vijeka. U drugoj polovini dvadesetog vijeka dolazi do ekspanzije organizacija intelektualne svojine na globalnom svjetskom nivou.
Pri UN djeluje svjetska organizacija za intelektualnu svojinu WIPO koja danas ima 185 zemalja članica i čije su glavne aktivnosti uspostavljanje međunarodnih normi i standarda u polju intelektualne svojine. Pored WIPO-a i nacionalnih organizacija za intelektualnu svojinu postoji dosta regionalnih organizacija (RIPO) kao što su, na primjer, Evropska patentna organizacija (EPO), Evroazijska organizacija za patente (EAPO), ili Trilaterala koju čine EPO, USPTO (Patentna organizacija Sjedinjenih država) i JPO (Japanska patentna organizacija). Ove složene organizacije nisu organizovane u strogom smislu nadrđeni/podređeni, već se članstvo u takvim organizacijama ostvaruje dobrovoljnim uključivanjem uz ispunjenje određenih uslova i prihvatanjem međunarodnih sporazuma.
Za našu zemlju su od najvećeg značaja svjetska organizacija za intelektualnu svojinu - WIPO i evropska patentna organizacija – EPO. Podrazumjeva se da je tu i domaća institucija Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore, u čijoj je nadležnosti nacionalna strategija intelektualne svojine. 
 
ICT infrastruktura WIPO-a
 
WIPO, kao i zemlje članice, raspolažu ogromnim količinama informacija koje se mere stotinama hiljada i milionima zapisa kompjuterskih baza podataka. Da bi dohvat informacija bio brz i efikasan neophodna je savremena kompjuterska oprema kao podrška. Problem je što jedan broj zemalja članica WIPO-a nije imao/nema takvu opremu pa se diseminacija (širenje) informacija u nekim slučajevima vršila na primitivan način sekvencijalnim pretraživanjem papirnih dokumenata. I sam međunarodni biro WIPO-a je za obradu podataka, do prije desetak godina, koristio više nezavisnih i heterogenih računarskih sistema, pored ostalog i centralni sistem UN zajedno sa još 15 organizacija UN što nije bilo najbolje rešenje iz više razloga. Zbog svega toga WIPO je 1998. godine pokrenuo projekat računarske mreže WIPOnet sa ciljem unificiranoog informacionog razvoja svetske zajednice za inelektualnu svojinu. Planirano je da glavna funkcija WIPOnet-a bude ostvarenje elektronske veze sa zavodima za intelektualnu svojinu svojinu širom sveta i brza razmena informacija sa njima. Međutim, kako se vidi na crtežu WIPOnet nije samo zatvoren za oficijalne nacinalne zavode za intelektualnu svojinu. Jedan njegov deo, nešto ograničeniji, je dostupan preko Interneta svakom građeninu svijeta!
 
 
Šema WIPOnet-a   ( http://www.wipo.int)
 
Cilj je da pojmovi intelektualne svojine prodru bukvalno u svaki kutak svijeta, da se postigne neophodna masovnost iz koje će se kasnije stvarati novi kvalitet. Nešto slično u pogledu masovnosti je, pre četvrt vijeka, urađeno sa računarima – kada se pojavio IBM kompatibilan PC. 
Tehničke karakteristike mreže su u skladu sa najnovijim tehnološkim standardima. WIPOnet-ov  e-mail servis je dizajniran da podrži do 50000 “elektronskih sandučića” i može da obradi do 10000 poruka po satu, server je projektovan da može da omogući do 5000 simultanih sesija, Web hosting platforma omogućava do 200000 pristupa dnevno, veličina fajla koji se prenosi je maksimalno 10 megabajta, broj fajlova dnevno je do 10000, broj simultanih sesija do 500. Neko od servisa kao što je, naprimer, elektronsko podnošenje međunarodnih prijava u početku može da koristi, zbog visokih HW i SW zahtjeva, samo nekoliko najrazvijenijih nacionalnih Zavoda. 
          
Ostale mreže intelektualne svojine
 
Pored WIPO-a i nacionalnih organizacija za intelektualnu svojinu postoji dosta regionalnih organizacija (RIPO) kao što su, na primer, evroaziska organizacija za patente (EAPO), evropska patentna organizacija (EPO) ili Trilaterala koju čine EPO, USPTO (Patentna organizacija Sjedinjenih država) i JPO (Japanska patentna organizacija)
U planu je da se mreža WIPOnet poveže sa drugim mrežama kao što su mreže TriNet i Patnet. TriNET predstavlja interkonekciju trilaterale: European Patent Office (EPO), Japonese Patent Office (JPO) Canadian Intelectual Property Office (CIPO) i Korean Intelectual Property Office (KIPO). Patnet je mreža koja obezbeđuje sigurnu interkonekciju između evropskih nacionalnih zavoda za intelektualnu svojinu.
Tendencija je da se postepeno ove (i druge) mreže intelektualne svojine povezuju pa se u budućnosti može očekivati integracija svih relevantnih izvora intelektualne svojine u svijetu u jednu jedinsvenu globalnu mrežu.             
Iz navedenih aktivnosti jasno se nazire dalji trend integracije parcijalnih računarskih mreža intelektualne svojine u svetu što treba u bliskoj budućnosti da dovede praktično do jedne jedinstvene svetske mreže intelektualne svojine. Može se u slobodnoj proceni reći da će, kada bude u punoj funkciji, integrisana mreža intelektualne svojine pokrivati preko 90% relevantnih informacija iz oblasti intelektualne svojine sveta. Sasvim je sigurno da će, između ostalog, to biti i jedna od važnih karika Globalnog svetskog poretka koji se izgrađuje
 
Ostale kolumne:
(De)mikacije
Legalni pirati
Protiv zaštite softvera patentom
Zaštita softvera patentom – da ili ne
ICT podrška intelektualnoj svojinu u svijetu
Zloupotreba autorskog djela od strane samog autora
Sukob Interneta i Intelektualne svojine
Čikom - informatički inženjering

Ubuntu zajednice Crne Gore
marketing
Dostava hrane iz podgoričkih restorana - online naručivanje
marketing
 
   
All rights reserved | © copyright 2004 - 2011 | Powered by InfoBit